วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธีการติดตั้ง Windows XP

วิธีการติดตั้ง Windows XP มีอยู่ด้วยกันห้าวิธี พิจารณาวิธีต่อไปนี้

และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการติดตั้งของคุณ

· วิธีที่ 1: ติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด
ใช้วิธีนี้เพื่อติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด การติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะเอาข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยแบ่งพาร์ติชันใหม่และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใหม่ลงบนฮาร์ดดิสก์เปล่า

· วิธีที่ 2: ปรับรุ่นเป็น Windows XP
ใช้วิธีนี้ หากคุณกำลังปรับรุ่นเป็น Windows XP จาก Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition หรือ Microsoft Windows 2000 Professional

· วิธีที่ 3: ติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่
ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่ วิธีนี้ใช้โดยทั่วไปเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

· วิธีที่ 4: ติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน)
ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน) เพื่อทำงานในสองระบบปฏิบัติการ หรือเพื่อเข้าถึง ซ่อมแซม หรือดึงข้อมูลจากดิสก์ที่เสียหาย

· วิธีที่ 5: การทำงานด้วยการบูตแบบหลายระบบ
ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการต่างหากในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้มากกว่าหนึ่งระบบในคอมพิวเตอร์ และเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้ทุกครั้งที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด

การติดตั้งใหม่ทั้งหมดประกอบด้วยการเอาข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยแบ่งพาร์ติชันใหม่และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใหม่ลงบนฮาร์ดดิสก์เปล่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนที่จะแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และวิธีการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์โดยใช้โปรแกรมการติดตั้ง Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

313348 (http://support.microsoft.com/kb/313348/ ) วิธีการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ในการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมด ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด เก็บข้อมูลสำรองไว้ในสื่อภายนอก เช่น ซีดีหรือฮาร์ดดิสก์ภายนอก

2. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

หมายเหตุ ในการบูตจากแผ่นซีดี Windows XP จะต้องกำหนดการตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ให้ทำเช่นนั้นได้

3. เมื่อคุณเห็นข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP

4. ที่หน้าจอ Welcome to Setup ให้กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP

5. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8

6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและฟอร์แมตพาร์ทิชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP

7. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

วิธีที่ 2: ปรับรุ่นเป็น Windows XP

ส่วนนี้จะอธิบายถึงวิธีการปรับรุ่นเป็น Windows XP จาก Windows 98, Windows Millennium Edition และ Windows 2000 Professional

หมายเหตุ Windows 2000 และ Windows 2000 Professional สามารถปรับรุ่นเป็น Windows XP Professional ได้เท่านั้น ไม่สามารถปรับรุ่น Windows 2000 เป็น Windows XP Home ได้

ข้อสำคัญ ก่อนเริ่มการปรับรุ่น ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เพื่อรับการปรับรุ่น BIOS ล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วจึงติดตั้งการปรับรุ่น หากคุณอัปเดท BIOS หลังจากคุณอัปเกรดคอมพิวเตอร์แล้ว คุณอาจต้องติดตั้ง Windows XP ใหม่เพื่อเพิ่มข้อดีให้กับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสนับสนุน Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ใน BIOS หากคุณสามารถดำเนินการได้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มการปรับรุ่น

คุณอาจต้องตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น แต่การตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งจะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับการป้องกันที่มากขึ้น คุณอาจต้องเปิดใช้ไฟร์วอลล์ของ Microsoft Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การเปิดใช้งานหรือยกเลิกการใช้งาน Internet Connection Firewall" ในวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการ Windows XP ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียม Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition สำหรับการปรับรุ่นไปเป็น Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

316639 (http://support.microsoft.com/kb/316639/ ) วิธีการเตรียมปรับรุ่น Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

เมื่อต้องการปรับรุ่นไปเป็น Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี

2. หาก Windows ตรวจหาซีดีโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ติดตั้ง Windows เพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows XP

ถ้า Windows ไม่ได้ตรวจหาซีดีโดยอัตโนมัติ ให้คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วคลิก ตกลง:

อักษรของไดรฟ์ซีดี:\setup.exe

3. เมื่อถูกขอให้เลือกประเภทการติดตั้ง ให้เลือก ปรับรุ่น (ค่าเริ่มต้น) แล้วคลิก ถัดไป

4. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ปรับรุ่นเป็น Windows XP ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

วิธีที่ 3: ติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่

วิธีนี้จะอธิบายวิธีติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่ วิธีนี้ใช้โดยทั่วไปเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ คุณจะต้องใช้ซีดีสำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้ เพื่อทำขั้นตอนนี้

ก่อนเริ่ม ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อใดสื่อหนึ่งต่อไปนี้

· ดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 98/Windows Millennium

· ซีดีหรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP

หมายเหตุ ซีดี Windows XP เป็นสื่อที่นิยมเลือกใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP ก็ใช้ได้เช่นกัน ถ้าคุณไม่มีซีดี

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP ลงบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP (หรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ) โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

2. เมื่อปรากฏข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" บนหน้าจอ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP

3. ที่หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP

4. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8

5. เมื่อคุณถูกถามหาซีดี Windows XP ให้ใส่แผ่นซีดี Windows XP ของคุณ

6. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

7. เมื่อคุณเห็นข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP

8. ที่หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง ให้กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP

9. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและฟอร์แมตพาร์ทิชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP

10. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

กลับไปด้านบน

วิธีที่ 4: ติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน)

วิธีนี้จะอธิบายวิธีติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน) เพื่อทำงานในสองระบบปฏิบัติการ หรือเพื่อเข้าถึง ซ่อมแซม หรือดึงข้อมูลจากดิสก์ที่เสียหาย

ก่อนเริ่ม ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อใดสื่อหนึ่งต่อไปนี้

· ดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 98/Windows Millennium Edition

· ซีดีหรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP

หมายเหตุ ซีดี Windows XP เป็นสื่อที่นิยมเลือกใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP ก็ใช้ได้เช่นกัน ถ้าคุณไม่มีซีดี

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP (หรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ) โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

2. เมื่อปรากฏข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" บนหน้าจอ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP

3. ที่หน้าจอ ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP

4. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8

5. เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP แล้วกดปุ่ม ENTER

6. เลือกตัวเลือก ใช้ระบบแฟ้มปัจจุบัน (ไม่ทำการเปลี่ยนแปลง) แล้วกด ENTER เพื่อทำงานต่อ

7. กดปุ่ม ESC เพื่อติดตั้งโฟลเดอร์อื่น

หากโปรแกรมการติดตั้งตรวจพบโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการอื่น ระบบจะพรอมต์ให้คุณพิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่หลังเครื่องหมายทับขวา (\) ตัวอย่างเช่น \WINXP หากไม่มีการตรวจพบระบบปฏิบัติการอื่น โปรแกรมติดตั้งจะตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเป็น\Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในการติดตั้งใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

315242 (http://support.microsoft.com/kb/315242/ ) การกำหนดชื่อโฟลเดอร์เดิมสำหรับการติดตั้ง Windows XP ใหม่อีกครั้ง (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

8. กด ENTER เพื่อทำต่อ

9. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์

ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน

ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

วิธีที่ 5: การทำงานด้วยการบูตแบบหลายระบบ

ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการแยกต่างหากในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้มากกว่าหนึ่งระบบ และเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้ทุกครั้งที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำมัลติบูตสำหรับ Windows XP และรุ่นอื่นๆ ของ Windows และ MS-DOS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

217210 (http://support.microsoft.com/kb/217210/ ) วิธีการบูตแบบหลายระบบสำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me และ MS-DOS

ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น