วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ราคา การ์ดจอ

ราคาการ์ดจอ รับประกัน โดย DCOM

รุ่น การ์ดจอ
รายละเอียดการ์ดจอ
ราคาการ์ดจอ
ประกัน
ASUSTEK
PCI - NVIDIA CHIPSET
ASUS VGA EN210/G/DI/512MD2(LP) 1,660 3 Years
ASUS VGA ENGT220/DI/1GD3 (LP) 3,000 3 Years
ASUS VGA ENGT220/G/DI/1GD3 (LP) 3,040 3 Years
ASUS VGA ENGT220/DI/512MD3 (BP) 2,725 3 Years
ASUS VGA ENGT220/DI/512MD3 2,725 3 Years
ASUS VGA ENGT240/DI/512MD5 3,660 3 Years
ASUS VGA ENGTS250 DK/DI/512MD3 4,745 3 Years
ASUS VGA ENGTS250 DK/DI/1GD3 5,410 3 Years
ASUS VGA Bravo 9500/DI/512MD2 2,450 3 Years
ASUS VGA EN9600GT/DI/512MD3 3,190 3 Years
ASUS VGA EN9800GT/HTDP/512MD3 3,910 3 Years
ASUS VGA EN9800GT/DI/512MD3 3,735 3 Years
PCI - ATI CHIPSET
ASUS VGA EAH4350 Silent/DI/1GD2 1,580 3 Years
ASUS VGA EAH4550/DI/512MD3 (LP) 1,740 3 Years
ASUS VGA EAH4770/HTDI/512MD5 4,020 3 Years
ASUS VGA EAH5970/G/2DIS/2GD5 23,780 3 Years

ราคา การ์ดจอ รับประกันโดย Synnex

Brandรุ่น VGAGPUรายละเอียด VGAรับประกันราคาขาย
PCI-Express Display Card
ASUSEAH3870X2TOP/G/HTDI/512M2 * ATI Radeon HD3870512MB DDR3 (1.8GHz/256bit DDR), 825MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y9,800
ASUSEAH4870X2/HTDI/2G2 * ATI Radeon HD48702GB DDR5 (3.6GHz/256bit DDR), 750MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y21,600
ASUSEAH4870DK/HTDI/1GD5ATI Radeon HD48701GB DDR5 (3.6GHz/256bit DDR), 750MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y13,000
ASUSEAH4870/HTDI/512MBATI Radeon HD4870512MB DDR5 (3.6GHz/256bit DDR), 750MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y11,900
ASUSEAH4850/HTDI/1GATI Radeon HD48501GB DDR3 (1.986GHz/256bit DDR), 625MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y7,800
ASUSEAH4850/HTDI/512MBATI Radeon HD4850512B DDR3 (2.1GHz/256bit DDR), 625MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y6,700
ASUSEAH4670/DI/512MBATI Radeon HD4670512B DDR3 (2GHz/128bit DDR), 750MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y3,400
ASUSEAH4650/DI/512MD2ATI Radeon HD4650512MB DDR2 (800MHz/128bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y2,500
ASUSEAH3850TOP/G/HTDI/512MBATI Radeon HD3850256MB DDR3 (1.9GHz/256bit DDR), 730MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y4,300
ASUSEAH3850/G/HTDI/512MBATI Radeon HD3850256MB DDR3 (1.65GHz/256bit DDR), 668MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y4,200
ASUSEAH3850/G/HTDI/256MBATI Radeon HD3850256MB DDR3 (1.65GHz/256bit DDR), 668MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y3,800
ASUSEAH3650/S/MG/HTDP512ATI Radeon HD3650512MB DDR2 (800MHz/128bit DDR), 725MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y2,000
ASUSEAH4350/S/DI/512MD2ATI Radeon HD4350512MB DDR2 (800MHz/64bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y1,600
ASUSEAH3450/HTP/512MBATI Radeon HD3450512MB DDR2 (1GHz/64bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y1,300
ASUSEAH3450/HTP/256MBATI Radeon HD3450256MB DDR2 (1GHz/64bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online, Game Bundle3Y1,300
ASUSEAH2600XT/HTDP/256MBATI Radeon HD2600XT256MB DDR3 (1.4GHz/128bit DDR), 800MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y2,200
ASUSEAH2600PRO/HTDP/256MBATI Radeon HD2600PRO256MB DDR3 (1GHz.128bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y1,700
ASUSEAH2600PRO/HTDI/256MBATI Radeon HD2600PRO256MB DDR3 (1GHz.128bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y1,700
ASUSEAH2400PRO/HTP/256,BATI Radeon HD2400PRO256MB DDR2 (800MHz/64bit DDR), 525MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/VDO-In/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y1,300
ASUSEAX1550/S/TD/512MBATI Radeon X1550512MB DDR2 (667MHz/128bit DDR), 500MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay3Y1,900
ASUSEAX1550/TD/256MBATI Radeon X1550256MB DDR2 (800MHz/128bit DDR), 550MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I/2nd VGA, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay3Y1,900
ASUSEAX1550/S/TD/256MBATI Radeon X1550256MB DDR2 (800MHz/128bit DDR), 550MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I/2nd VGA, Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay3Y1,900
ASUSEAX1550/S/TD/128MBATI Radeon X1550128MB DDR2 (800MHz/128bit DDR), 550MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I/2nd VGA, Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay3Y1,500
ASUSEAX1050/TD/256MBATI Radeon X1050256MB DDR (400MHz/128bit DDR), 400MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I/2nd VGA, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay3Y1,300
ASUSEAX1050/TD/128MBATI Radeon X1050128MB DDR (500MHz/64bit DDR), 400MHz, DirectX 9, VGA/TV-Out/DVI-I, Fan+Heatsink, ASUS Game Face,ASUS Video Security,ASUS On Screen Display3Y1,300
ASUSENGTX295/2DI/1792MD3nVidia GTX2951792 MB DDR3 ( 1.242 GHz), 648 MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y21,900
ASUSENGTX285/HTDP/1GD3nVidia GTX2851 GB DDR3 ( 1.242 GHz ), 648 MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y16,100
ASUSENGTX260/HTDP/896MBnVidia GTX260896MB DDR3 (1.998GHz/448bit DDR), 576MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y13,000
ASUSENGTX260TOP/HTDP/896nVidia GTX260896MB DDR3 (2.3GHz/448bit DDR), 650MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Gamer OSD,ASUS Video Security Online3Y13,800
ASUSEN9800GTX+DKTOPHTDI5nVidia GF 9800GTX+512MB DDR3 (2.2GHz/256bit DDR), 775MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay, Game Bundle3Y8,400
ASUSEN9800GTX+/HTDP/512MnVidia GF 9800GTX+512MB DDR3 (2.2GHz/256bit DDR), 738MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay, Game Bundle3Y8,300
ASUSEN9800GT HB/HTDI/1GBnVidia GF 9800GT1GB DDR3 (1.8GHz/256bit DDR), 600MHz, DirectX 10, VGA/HDTV-Out/DVI-I/2nd DVI, Fan+Heatsink, ASUS Splendid,ASUS Game Liveshow,ASUS Game Replay, Game Bundle3Y6,500

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น