วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การเลือกซื้อ ออฟติคอลไดร์ฟ

การเลือกซื้ออุปกรณ์ ออฟติคอลไดรฟ์ (Optical Drive)

ออฟติคอลไดรฟ์ (Optical Drive) อุปกรณ์ประเภท I/O (Input/Output Device) ส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าและออกจากระบบ ผ่านกระบวนการทำงานของแสงเลเซอร์ ปัจจุบันสื่อและอุปกรณ์ที่เป็น ออฟติคอลไดรฟ์ ทั้งหลายมีการแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะดีวีดี จนอาจทำให้บางท่านสับสนต่อการใช้งานก็เป็นได้ โดยการแตกแขนงออกไปนั้นเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีของไดรฟ์แต่ละตัวรวมถึงกระบวนการทำงานของแสงเลเซอร์ที่กำลังจะพลัดใบไปสู่สำแสงสีฟ้า (Blu-Ray) เร็วนี้ หากถามว่าเพื่ออะไร คำตอบก็คือการใช้เทคโนโลยีสำแสงสีฟ้าจำทำให้สามารถขยายขนาดความจุบนแผ่นดิสก์ได้มากขึ้น จากเดินการจัดเก็บในรูปดีวีดีสูงสุด 4.7GB และ 8.5GB เท่านั้นแต่เมื่อปรับการใช้แสงเป็นสีฟ้า ด้วยขนาดการยิงที่สั้นลงทำให้ความละเอียดในการเขียนข้อมูลบนพิท (Pit) ทำได้มากขึ้น ซึ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่น่าติดตามกันต่อไป ...

สำหรับเครือข่ายของ Optical Drive ที่เห็นๆและมีขายกันในปัจจุบันอันประกอบด้วย Drive CD-ROM, DVD-ROM, COMBO, CD ReWriter และ DVD ReWriter ซึ่งทั้งหมดต่างก็มีหน้าที่การทำงานที่สัมพันธ์กัน และไต่เต้าความสามารถขึ้นไปเรื่อย รวมถึงปัจจุบันได้ก่อเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆมาอำนวยความสะดวกให้การใช้งานมากขึ้นด้วย ทำให้การเลือกซื้อต่อไปอาจจะดูเพียงสเป็กอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้ว เพราะประสิทธิภาพที่ได้เกิดจากการสั่งสมดั่งเดิมและเทคโนโลยีเสริมใหม่ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าพัฒนาการของ ออฟติคอลไดรฟ์ ได้ถล่ำไปอีกขั้นแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น